سفارش تبلیغ
صبا

اولی:پدرت چیکاره هست؟

دومی:دستش از دنیا کوتاه شده.

اولی:یعنی دزد بوده دستشو قطع کردند.

دومی:یعنی چراغ عمرش خاموش شده.

اولی:اه حتما پول قبض برق رو نداده.

دومی:چی می گی بابام حیات نداره.

اولی:پس مستاجره.

دومی:برو بابا پی کارت این دیگه کیه؟

اولی:من دیگه کیم؟تو دیگه کی هستی که هنوز نمی دونی پدرت چیکاره هستخیلی خنده‌دارخیلی خنده‌دار
تاریخ : یادداشت ثابت - پنج شنبه 94/5/23 | 6:58 عصر | نویسنده : علی | نظر