سفارش تبلیغ
صبا

فردی به مدرسه فرزندش رفت و به مدیر مدرسه گفت:

آقای مدیر من گاوم؟

مدیر: نخیر جانم این چه حرفیست؟

مرد: نه اقای مدیر من گاوم..

مدیر: نخیر اقا خجالت بکشید این چه حرفیست که میزنید؟

مرد: وقتی شما به فرزند من میگویید گوساله پس حتما من گاو هستم اقای مدیر.خیلی خنده‌دار
تاریخ : یادداشت ثابت - پنج شنبه 94/5/23 | 6:57 عصر | نویسنده : علی | نظر