سفارش تبلیغ
صبا

ی روز ی پدری به پسرش میگه پسرم سعی کن همیشه روی پای خودت وایسی .....

بعد پسره میگه چشم چطور مگه؟

پدرش بای صدای مظلوم داد میزنه .....اخه الان رو پای من وایسادیعصبانی شدم!عصبانی شدم!

 

 

کلن باحال بودخیلی خنده‌دارخیلی خنده‌دارخیلی خنده‌دار

یه نصیحت.....

به هم بخندیم نه اینکه با هم بخندیمپوزخند
تاریخ : یادداشت ثابت - پنج شنبه 94/5/23 | 5:0 عصر | نویسنده : علی | نظر