سفارش تبلیغ
صبا

 

چند روز پیش علی کارت بسیجشو برده مدرسه و

زنگ تفریح  کارتشو به بچه ها نشون داده و با قیافه ی حق به جانب گفته:

نگاه کنید این کارت فعال منه.. اگر شلوغ کنید می کنمتون توی گونی خخخخخخخ

 

همه ش تقصیر امیر نوری توی فیلم معراجیاس:دی

 
تاریخ : شنبه 93/8/24 | 9:13 صبح | نویسنده : آبجی جون | نظر